ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πανεπιστημιούπολη Καβάλας

Σχολή Οικονομίας & Διοίκησης

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων»

(Economics and Business Law)

Άγιος Λουκάς 65404 Καβάλα

Τηλ./Φαξ: 2510462197

e-mail: ebl@teiemt.gr

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ακαδημαϊκού έτους 2019 - 2020

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γνωστοποιεί, σε όσους ενδιαφέρονται, ότι προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων», εγκεκριμένο και πλήρως αναγνωρισμένο από το κράτος, ως:

Α) Πλήρους Φοίτησης (Full – Time) διάρκειας 3 εξαμήνων, (2 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Β) Μερικής Φοίτησης (Part – Time) διάρκειας 5 εξαμήνων, (4 εξάμηνα με μαθήματα και 1 εξάμηνο για τη διπλωματική εργασία)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 15 Ιουλίου έως και 30 Αυγούστου 2019.

Το κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 3.900 ευρώ για το σύνολο των 3 εξαμήνων για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης ή των 5 εξαμήνων για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης και καταβάλλεται από τους φοιτητές ως ακολούθως:

 

Παρέχεται μείωση διδάκτρων ή και πλήρης Υποτροφία βάσει οικονομικών κριτηρίων.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ θα ξεκινήσουν το Νοέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και θα διεξάγονται Παρασκευή 15:30 – 20:30  και Σάββατο 10:00 – 15:00.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://master-ebl.ihu.gr.

Περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στο τηλέφωνο της γραμματείας: 2510 – 4621967 και στο e-mail: ebl@teiemt.gr

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

«Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων»

 

Καλλιόπη Καλαμπούκα

Καθηγήτρια

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services