τ. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
ΠΡΑΞΗ «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» MIS5031879

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η ομάδα έργου της  πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με MIS 5031879 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση και εθνικούς πόρους, έχει την τιμή να σας προσκαλέσει στην ανοικτή συζήτηση-ενημέρωση,  με θέμα την νέα πρόσκληση (ΕΔΒΜ96 ) της πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2019 -2022»  την Δευτέρα 24 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ. στο κτίριο της Διοίκησης στην κεντρική  αίθουσα συνεδριάσεων.

Η συνάντηση απευθύνεται στους συμμετέχοντες του προγράμματος  «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού - ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης 2018-19» καθώς και σε διδάκτορες, συνεργάτες και μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας καθώς και τη διεξαγωγή εποικοδομητικού και γόνιμου διαλόγου σχετικά με τις προοπτικές, τις προτάσεις αλλά και τις δυσλειτουργίες  που τυχόν ανέκυψαν κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.

Στην ενημέρωση θα συμμετάσχουν με εισηγήσεις τους οι κ.κ. Μαδυτινός Δημήτριος, Υπεύθυνος της  πράξης “Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ”, Μάμαλης Σπυρίδων, Επιστημονικός Υπεύθυνος της πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας» και Φλώρου Γιαννούλα τ. Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ-ΤΕΙ ΑΜΘ οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα κυριότερα αποτελέσματα της πράξης.

Θα ακολουθήσει συζήτηση.
Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της  πράξης

Καθηγητής Μαδυτινός Δημήτριος

Η πράξη «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ»  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση.

Πρόγραμμα Ημερίδας

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services