Το ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχοντας υπόψη την αρ.23/30-07-2018 (θ.5ο.η.δ. ) Πράξη της Συγκλήτου και με ΑΔΑ:ΩΝΘΔ4691Ο8-ΡΤΨ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη, με σύμβαση εργασίας ετήσιας διάρκειας που μπορεί να ανανεώνεται και με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών του Τομέα Συστημάτων Παραγωγής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αναλυτικότερα (pdf)

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

stegasi@teiemt.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services