ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 02/2019 σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με συνοπτικό διαγωνισμό συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 24.193,55 € πλέον ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝ. ΗΛ.ΥΛΙΚΟΥ sign_ΑΔΑΜ_AΔΑ

ΠΑΡ. Ι_Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡ. ΙΙ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦ

ΠΑΡ. ΙΙΙ_ΤΕΥΔ _ΔΙΑΚ_02_2019

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

stegasi@teiemt.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services