Σας παρακαλώ να μας αποστείλετε την προσφορά σας, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας με τη διαδικασία της "Απευθείας Ανάθεσης" (με τα ως άνω στοιχεία), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού 2.600,00€ με ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν προσφορές μέχρι την Παρασκευή 14.07.2017.

Αναλυτικά η πρόσκληση.

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

stegasi@teiemt.gr

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services