Οι εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών στο πανεπιστημιακό γυμναστήριο ξεκινούν τη Δευτέρα 23/09/2018 και ώρα 10.30 - 12.30 στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής (ισόγειο Φ3).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

α. Βεβαίωση σπουδών.

β. Βεβαίωση γιατρού.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (δίδεται στο γυμναστήριο).

δ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Για ανανεώσεις εγγραφών απαραίτητη είναι μόνο πρόσφατη βεβαίωση σπουδών.

Ανανέωση εγγραφής κάνουν όσοι έχουν δελτίο εισόδου στο γυμναστήριο.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate