Μονάδα Καινοτομίας και ΕπιχειρηματικότηταςΤο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013» στοχεύει στην επέκταση, την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας των φοιτητών στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), ως απαραίτητο στοιχείο της στρατηγικής για τη διασύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την Αγορά Εργασίας.

Ειδικότεροι στόχοι της Πράξης «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» είναι:

  • Ανάπτυξη θετικής στάσης και επιχειρηματικής νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο φοιτητικό πληθυσμό.
  • Ανάδειξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας ως σημαντικής προοπτικής απασχόλησης.
  • Παροχή γνώσεων σχετικά με την επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη βασικών, αλλά και εξειδικευμένων επιχειρηματικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων.
  • Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των παραγωγικών φορέων.
  • Προαγωγή της έρευνας σε συναφή με την επιχειρηματικότητα πεδία.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή επικοινωνήστε μαζί μας .

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης
Αναπλ. Καθηγητής Παντελής Αντωνιάδης

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate