Στις 22 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00, στα πλαίσια των ημερίδων της Βιβλιοθήκης ο κ. Σοφοκλής Χριστοφορίδης θα κάνει παρουσίαση με θέμα την εύρεση εργασίας στο εξωτερικό, με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα του προγραμματισμού.

 

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate