Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και των αναπληρωτών τους, στη Συνέλευση του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της ΣΤΕΓ του ΤΕΙ ΑΜΘ.

Αναλυτικά (pdf).

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate