Η κεντρική εφορευτική επιτροπή ανακοινώνει σχετικά με τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. 

(Τροποποίηση του υπ’ αριθ. 40/18.06.2018 πρακτικού λόγω παραίτησης υποψηφίου)

Τροποποιημένη Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. (pdf)

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate