Το γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. θα ξεκινήσει επίσημα την λειτουργία του για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας την Τρίτη στις 17.30.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate