Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου από τις 9:30 π.μ έως τις 16.00 μ.μ. η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Νομού Καβάλας, θα παραδίδει μαθήματα αυτό προστασίας και διάσωσης ανοιχτά προς τους πολίτες εντελώς Δωρεάν στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας (πάνω από τα public).

 

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate