Το ΤΕΙ ΑΜΘ σας ενημερώνει πως λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός Φοιτητών που στεγάζεται στο γραφείο Β04 (ισόγειο) του κτηρίου της βιβλιοθήκης και στελεχώνεται από έναν ψυχολόγο και μια κοινωνική λειτουργό. Ο συμβουλευτικός σταθμός λειτουργεί στα πλαίσια Ευρωπαΐκού προγράμματος ΕΣΠΑ και αποσκοπεί στη στήριξη των φοιτητών που ανήκουν σε ΕΚΟ (Ευπαθείς Κοινωνικές ομάδες).

Για ενημέρωση και ραντεβού, παρακαλούμε επισκεφτείτε την σελίδα https://eko.teiemt.gr.

 

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate