Το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας θα δέχεται αιτήσεις σίτισης - στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 από την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 έως και την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή και ώρες 10:00 - 13:00.

Αναλυτικά (pdf).

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate