ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΠΑΕ (Πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης που αφορά το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα και μόνον εφόσον σας ζητηθεί από την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αποστείλετε στο ίδρυμα επιπρόσθετα δικαιολογητικά έγγραφα, αυτά θα πρέπει να αποσταλούν εντός προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικής υποβολής της αίτησης, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφορών και μόνο, στην παρακάτω διεύθυνση:

 

ΔΙΠΑΕ (Πρώην ΤΕΙ ΑΜΘ).

1ο χιλιόμετρο Δράμας Μικροχωρίου.

66100 Δράμα.

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

(Για το Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα)

Υπόψη κ. Χρυσής Σαββίδου

Τηλέφωνο: 25210-60462 email: chsavvid@teiemt.gr

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate