ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΠΑΕ (ΠΡΩΗΝ ΤΕΙ ΑΜΘ)

Πληροφορίες: Κωνσταντίνα  Μπάτζιου

Τηλ. 2510 462361

Fax: 2510 462364

Καβάλα: 04.06.2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γραφείο Φοιτητικής Μεριμνάς συμφώνα με το Φ.Ε.Κ. Β 2007/31.05.2019 Απόφαση Αριθμ. Α. 1211  «παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018…»  παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων σίτισης στέγασης έως και την 29η Ιουλίου 2019.

Επισημαίνεται οτι:

  1. Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα Φορολογικών Δηλώσεων και Εκκαθαριστικών που υποβλήθηκαν το 2019.
  2. Αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά έγγραφα δεν θα γίνονται δέκτες.
  3. ΚΑΜΙΑ αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά το πέρας της προθεσμίας.

 

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate