Μαθήματα Φωτογραφίας  και Υποβρύχιας Φωτογραφίας  

        Η ευαισθησία μπορεί να βρει τρόπο έκφρασης μέσα και από τη φωτογραφία. Οι εραστές της τέχνης που θέλουν να εκφράσουν τις ανησυχίες  τους και να δημιουργήσουν μέσα από τη φωτογραφία θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, για το τμήμα φωτογραφίας, συνεργασίας του Πανελλήνιου Κέντρου Υποβρύχιας Φωτογραφίας Έρευνας και Τεχνολογίας  και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, (Αγ. Λουκά, Καβάλα). 

      Τα μαθήματα φωτογραφίας και υποβρύχιας φωτογραφίας θα αρχίσουν αρχές Νοεμβρίου 2019. Θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα στο εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης και φωτογραφίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στην Καβάλα, κάτω από το μεγάλο αμφιθέατρο. Τα μαθήματα μπορούν να τα παρακολουθήσουν φοιτητές αλά και όσοι θέλουν να ασχοληθούν με την τέχνη της φωτογραφίας. Η διοργάνωση  των μαθημάτων φωτογραφίας και υποβρύχιας φωτογραφίας αποτελεί δραστηριότητα του Π.Κ.Υ.Φ.Ε.Τ. και του ΔI.ΠA.Ε. και είναι δωρεάν για όλους. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία, τρόπους φωτογράφισης, σκοτεινό θάλαμο, περιπάτους και εκδρομές για φωτογράφιση, φωτοδιαγράμματα, υποβρύχια φωτογραφία και κάθε άλλο είδος φωτογραφίας καθώς επίσης και εκμάθηση προγραμμάτων επεξεργασίας της φωτογραφίας.    

        Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται στο εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης και φωτογραφίας του

ΔI.ΠA.Ε. στην Καβάλα, κάτω από το μεγάλο αμφιθέατρο.

Πληρ. 6945252667 – 2510462330 κ. Σταματιάδη.

 

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate