Σπανός Θωμάς
Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου
και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών

Βιογραφικό
Curriculum Vitae
2510462169
2510462169
tspanos@teikav.edu.gr
Γραφείο: ΧΒΔ 0 8

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate