ΑΔΑ: ΨΓΘΘ46ΨΖ3Π-12Ζ - Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΓΘΘ46ΨΖ3Π-12Ζ

 

ΑΔΑ: Ψ3ΡΔ46ΨΖ3Π-ΟΗΥ - Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/Ψ3ΡΔ46ΨΖ3Π-ΟΗΥ

 

ΑΔΑ: ΨΜ6Ψ46ΨΖ3Π-Η2Ρ - Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΜ6Ψ46ΨΖ3Π-Η2Ρ

 

ΑΔΑ: ΨΝΤ946ΨΖ3Π-ΑΞΡ - Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΝΤ946ΨΖ3Π-ΑΞΡ

 

ΑΔΑ: 6Ν7Θ46ΨΖ3Π-Ζ2Σ - Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Ν7Θ46ΨΖ3Π-Ζ2Σ

 

ΑΔΑ: ΨΠ8Ρ46ΨΖ3Π-7ΣΒ - Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΨΠ8Ρ46ΨΖ3Π-7ΣΒ

 

Σύνδεσμος: ΑΙΤΗΣΗ Υποψηφιότητας για τη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής

 

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate