Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και ΔιατροφήςΚαλως ήλθατε στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓ), μια από τις τέσσερις (4) Σχολές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η Σχολή είναι εγκατεστημένη στην πόλη της Δράμας, η οποία είναι γνωστή πανελλαδικά για τα πλούσια παραγωγικά δάση της, τα υψηλής βιοποικιλότητας φυσικά οικοσυστήματα της καθώς και για το ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές αμπελο-οινικές περιοχές της Ελλάδας. Περιλαμβάνει τα Τμήματα:

Η Σχολή προσφέρει ακαδημαϊκά προγράμματα σε παραδοσιακούς τομείς σπουδών, όπως τη Δασοπονία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων, την Αρχιτεκτονική του Τοπίου και την Οινολογία και την Τεχνολογία ποτών, συνδυάζοντας έτσι την επιστήμη, την τεχνολογία, την οικολογία, την τέχνη και τον πολιτισμό. Εστιάζει τη στρατηγική της στη διεπιστημονική εκπαίδευση και στην ενίσχυση της εξειδικευμένης έρευνας, ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων τεχνικών για την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων, την αστική ανάπλαση και τη δημιουργία οινικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Τα Τμήματα της Σχολής διαθέτουν άρτιο εργαστηριακό εξοπλισμό και σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα, ενώ παρουσιάζουν μεγάλη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα. Έχουν αναπτύξει άριστες σχέσεις με τους τοπικούς φορείς, τις δασικές υπηρεσίες και τα οινοποιία της περιοχής, με αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή τους στην εκπαίδευση των φοιτητών μας, είτε στο πλαίσιο της βασικής εκπαίδευσης, είτε μέσα από την πραγματοποίηση της Πρακτικής τους Άσκησης, συνδέοντας έτσι άμεσα τη γνώση με την πράξη.

Η Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής
Καθηγήτρια Θεοδώρα Μέρου

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate