Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού ΠρασίνουΤο ΠΜΣ «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» έχει ως κύριο σκοπό την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην ολοκληρωμένη διαχείριση του πρασίνου στις πόλεις, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις στα πολύπλοκα επιστημονικά θέματα του αστικού πρασίνου και γενικότερα του αστικού περιβάλλοντος που θα τους δώσουν καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Ειδικότερα, οι σκοποί του Προγράμματος είναι οι εξής:

 

  • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης του αστικού περιβάλλοντος.
  • Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την ορθολογική προστασία και διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος.
  • Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες υπηρεσίες, OTA, φορείς διαχείρισης πρασίνου και πάρκων καθώς και προστατευόμενων περιοχών, στον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, εργολήπτες) και τέλος στον ακαδημαϊκό τομέα.
  • Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΠΜΣ είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.  Η ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου (Master's  Degree In Planning and Managing Urban Greenspaces).

To ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και για την παρακολούθησή του προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3200,00 €.

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate