Τ.Ε.Ι. Καβάλας Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Εκτύπωση E-mail

Το Τμήμα Λογιστικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Καβάλας παρέχει υψηλού επιπέδου σπουδές προσανατολισμένες τόσο στη θεωρητική κατανόηση του ζητημάτων της λογιστικής επιστήμης όσο και στην πρακτική εφαρμογή τους.

Η υψηλή ζήτηση που εκφράζουν για το συγκεκριμένο τμήμα οι φοιτητές κατά την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση, οι εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές που χαρακτηρίζουν τους αποφοίτους μας, η ικανοποιητική υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, οι ποικιλότροπες δραστηριότητες που αναπτύσσει καθώς επίσης και το προσωπικό που το υπηρετεί αποτελούν τη σημαντικότερη παρακαταθήκη για ένα ακόμη λαμπρότερο μέλλον.

Όλοι εμείς που ανήκουμε στο Τμήμα νοιώθουμε την υποχρέωση και είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε ακόμη περισσότερα προκειμένου αυτό να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Περιγραφή του πτυχιούχου του Τμήματος Λογιστικής

Ο πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις για να απασχοληθεί είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ως ανώτερο ή ανώτατο στέλεχος στις επιχειρήσεις του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ως Λογιστής, Κοστολόγος, Φοροτεχνικός, Ελεγκτής, Οργανωτής Λογιστηρίων, και Οικονομικών Υπηρεσιών, Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος - Αναλυτής, Εκπαιδευτικός και γενικότερα ως επιστήμονας του ευρύτερου οικονομικού τομέα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Οι πτυχιούχοι του τμήματος ασχολούνται με την :

Εποπτεία, τήρηση και ενημέρωση Λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική νομοθεσία και το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα κλαδικά του.

  • Σύνταξη και έλεγχο οικονομικών καταστάσεων.
  • Σύνταξη και έλεγχο των πάσης φύσεως φορολογικών δηλώσεων.
  • Εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
  • Εφαρμογή αρχών και μεθόδων Κοστολόγησης και σύνταξη προϋπολογισμών.
  • Αξιολόγηση επενδύσεων.
  • Σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων και εκτιμήσεων.
  • Παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών και εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.
  • Στελέχωση κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
 
 

Βιβλιοθήκη

ΔΙΑΥΓΕΙΑ