Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου και Μηχανολόγων Μηχανικών, εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου και Μηχανολόγων Μηχανικών, εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανολόγων Μηχανικών
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Νοσηλευτικής
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

  Π.Δ. 87/2013, Μετονομασία του ΤΕΙ Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  ΦΕΚ 21/02/2013, Καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών
  Ν. 4076/2012, Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις
  Ν. 4009/2011, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  Ν. 3794/2009, Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
  N. 2916/2001, Κανονισμός Σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  N. 1404/1983, Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate