Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιου Θράκης, σε  συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών  του Πανεπιστημίου, και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος οργανώνει κατά  το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένα  Μαθηματικά».

Απευθύνεται σε:

  • Πτυχιούχους Τμημάτων Θετικής ή Οικονομικής Κατεύθυνσης ΑΕΙ
  • Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Σχολών
  • Πτυχιούχους ΤΕΙ συναφών Επιστημών

Χρήσιμες Πληροφορίες:

  • Αιτήσεις έως 20/11/2018
  • Ελάχιστη χρονική διάρκεια ΠΜΣ: τρία(3) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα
  • Όχι Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων
  • Συνολικά Δίδακτρα: 1500€ (χίλια πεντακόσια ευρώ)

Στοιχεία επικοινωνίας:

τηλέφωνο: 2541079790, e-mail: sarridou@xan.duth.gr 

EMATTECH

2510462177

2510462177

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

DEPT OF INFORMATICS

2510462375

2510462375

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

CAREER OFFICE

2510462204

2510462205

career.teikav.edu.gr

gd@teiemt.gr

TRAINEESHIP OFFICE

2510462151

2510462352

work.teikav.edu.gr

ekouloura@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 EMaTTech | Website development by CloudMate