Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΙ ΑΜΘ ή και άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων και ερευνητών.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ως ο θεσμός της ανώτατης εκπαίδευσης για τη διαχείριση της έρευνας και των συναφών δραστηριοτήτων δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες της ερευνητικής δραστηριότητας και ειδικότερα για να μπορεί να διευκολύνει στη διάκριση του ερευνητικού από το διδακτικό έργο, καθώς και στη διάθεση της εξωτερικής χρηματοδότησης.

Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας αποτελείται από ισάριθμα με τα τμήματα του ΤΕΙ ΑΜΘ μέλη ΕΠ τα οποία εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων.

Οι αρμοδιότητες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας περιλαμβάνουν:

  • Τη χάραξη της ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος και τις συναφείς ενέργειες.
  • Την έγκριση, αποδοχή, και διάθεση κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων.
  • Την κατάρτιση ετήσιων οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και απολογισμών.
  • Την εξασφάλιση της λειτουργίας του «Ειδικού Λογαριασμού».

Καθηγητής Νικόλαος Θερίου
Αναπληρωτής Πρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ΤΕΙ ΑΜΘ

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services