Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ) ιδρύθηκε το 1976 με την ονομασία ΤΕΙ Καβάλας. Η μορφή που έχει σήμερα είναι το αποτέλεσμα πολλών θεσμικών μεταρρυθμίσεων και μεταβολών. Πρώτα λειτούργησε ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ), ένα χρόνο μετά ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) και το 1983 ως Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ). Το 2001 ως Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) και από το 2007 ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ).

Αρχικά (1976-83) το ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ είχε 6 Τμήματα, γνωστότερα σήμερα ως τα αρχαία Τμήματα του ΤΕΙ. Το 1985 ιδρύθηκε το 1ο Παράρτημα του ΤΕΙ στη Δράμα όπου εγκαταστάθηκε το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, το οποίο όμως ξεκίνησε να λειτουργεί το 1986. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο εντάχθηκε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ).

Την περίοδο 1999-2007 προστεθήκαν στο ΤΕΙ ΑΜΘ 4 ακόμη Τμήματα, γνωστότερα ως Τμήματα Διεύρυνσης. Με την λειτουργία του δεύτερου Τμήματος στη Δράμα, δηλαδή της Αρχιτεκτονικής Τοπίου (2003), θεσμοθετήθηκε και 3η Σχολή στο ΤΕΙ ΑΜΘ με την επωνυμία Σχολή Τεχνολογιών Γεωπονίας (ΣΤΕΓ).

Το 2009 ιδρύθηκε και τρίτο Τμήμα στη Δράμα, το Τμήμα Οινολογίας, το οποίο δεν ανήκει στη ΣΤΕΓ αλλά λειτουργεί ως ανεξάρτητο Τμήμα έως ότου θεσμοθετηθεί η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής όπου επιστημονικά ανήκει.

Το σημερινό κτίριο του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι αμφιθεατρικής δόμησης, με απαραμίλλου θέας οπτικό πεδίο προς τον κόλπο της Καβάλας. Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1983 και παραδόθηκε οριστικά το 1995. Το συγκρότημα (campus) καταλαμβάνει έκταση 132.000 m2 με κάλυψη 36.000 m2, από τα οποία 11.000 m2 είναι αίθουσες διδασκαλίας, 11.000 m2 εργαστήρια (ΤΟΛ και Συνεργεία), 11.000 m2 αποτελούν 3 φοιτητικές εστίες δυναμικότητας 450 κλινών και 3.000 m2 αποτελούν το κτίριο της Βιβλιοθήκης.

Στο ΤΕΙ ΑΜΘ λειτουργούν 6 αυτοτελή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ). Με εξαίρεση τα νεότερα Τμήματα του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οινολογίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, για τα οποία επίκειται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων (ΠΔ) όλα τα άλλα Τμήματα έχουν θεσμοθετημένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Το ΤΕΙ ΑΜΘ είναι στην πρώτη δεκάδα ανάμεσα στα 16 ΤΕΙ και 28ο ανάμεσα στα 82 ΑΕΙ και Κολλέγια της χώρας. Στην παγκόσμια κατάταξη είναι στο πρώτο μισό (θέση 5.264) των 12.000 καλύτερων Πανεπιστημίων στον κόσμο. Η μέτρηση (μεθοδολογία) είναι σύμφωνα με τους δείκτες της Cybermetrics Lab και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με την παραγωγή και ακαδημαϊκή δημοσίευση της επιστημονικής γνώσης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο ΤΕΙ ΑΜΘ διενεργείται από τα μέλη του ΕΠ (μόνιμοι) τα οποία ιεραρχικά κατανέμονται σε 4 τάξεις: α) Καθηγητής, β) Αναπληρωτής Καθηγητής, γ) Επίκουρος Καθηγητής και δ) Καθηγητής Εφαρμογών. Τα μέλη του ΕΠ συνεπικουρούνται στο έργο τους από Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες (έκτακτοι), από Τεχνικούς Εργαστηρίων και από Διοικητικούς Υπαλλήλους.

Το ΤΕΙ ΑΜΘ δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην έρευνα και την καινοτομία. Στόχος του Ιδρύματος είναι να εγκαταστήσει αυστηρές διαδικασίες ερευνητικής αριστείας σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής του λειτουργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΤΕΙ ΑΜΘ εκδίδει δύο επιστημονικά περιοδικά στην αγγλική γλώσσα.

Eνα σημαντικό θεσμικό εργαλείο που συνδέει το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΙ ΑΜΘ με την έρευνα και την καινοτομία είναι το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΚΤΕ-ΑΜΘ). Το Κέντρο ιδρύθηκε το 2004 και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), και δραστηριοποιείται σε 7 τομείς: α) Ακτινοβολιών, β) Καυσίμων, γ) Μαρμάρου, δ) Σχεδιασμού Νέων Προϊόντων, ε) Μάρκετινγκ, στ) Πληροφορικής και ζ) Περιβάλλοντος.

Το έμβλημα του ΤΕΙ ΑΜΘ είναι το κεφάλι του νεαρού Ηρακλή φέροντος λεοντή που απεικονίζεται στην πισω όψη του τετράδραχμου, περιόδου 356-345 π.Χ.

Σύμφωνα με το ΠΔ 87 (ΦΕΚ τ.Α΄ 129/05-06-2013) το ΤΕΙ Καβάλας μετανομάστηκε σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services