Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ανατολικής Μακεδονίας και ΘράκηςΤο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ. 36/ΦΕΚ 30/06-02-04, είναι ΝΠΙΔ με έδρα την Καβάλα και συνδέεται με το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Το ΚΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι οργανωμένο σε επτά Τομείς Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας.

 

Το Ερευνητικό - Επιστημονικό δυναμικό του ΚΤΕ ΑΜΘ απαρτίζεται κυρίως από μέλη του Επιστημονικού Προσωπικού του ΤΕΙ ΑΜΘ, αλλά και κορυφαίους επιστημονικούς συνεργάτες με σκοπό:

 • Την προαγωγή της τεχνολογικής έρευνας.
 • Την εφαρμογή των επιστημονικών και τεχνολογικών πορισμάτων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Τη βελτίωση των μεθόδων και παραγωγικών διαδικασιών με τις οποίες εξυπηρετούνται ανάγκες της περιφέρειας ΑΜΘ και γενικότερα της χώρας.
 • Την ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων.
 • Την παροχή υπηρεσιών.
 • Την υποστήριξη βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων.

Τα Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας προάγουν την τεχνολογική έρευνα, αναπτύσσουν τεχνολογικά προϊόντα και εφαρμογές και εφαρμόζουν τεχνολογικά και επιστημονικά πορίσματα με σκοπό:

 • Την επίλυση προβλημάτων και τη βελτίωση μεθόδων στις παραγωγικές διαδικασίες, συνεισφέροντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην Περιφέρειά τους.
 • Τη σύνδεση της έρευνας και της βιομηχανίας με τη μεταφορά προηγμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας καθώς και με την ενσωμάτωση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες των παραγωγικών μονάδων.
 • Την υποστήριξη των βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, το ΚΤΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης:

 • Αναπτύσσει δεσμούς με Ιδρύματα και Ερευνητικούς Οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού καθώς και με φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.
 • Διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τις παραγωγικές μονάδες της περιοχής αλλά και με τους οργανωμένους κάδους οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 • Εξειδικεύει φοιτητές και πτυχιούχους σε σύγχρονους τομείς νέων τεχνολογιών.
 • Έχοντας αναπτυχθεί και στους τέσσερις νομούς της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην ομοιόμορφη ανάπτυξη της περιφέρειας, όσο και στην άμβλυνση ανισοτήτων στην ανάπτυξη και στο βιοτικό επίπεδο μεταξύ περιοχών.
 • Εκπονεί μελέτες και εκτελεί τεχνολογικά προγράμματα κατά παραγγελία.
 • Προάγοντας την τεχνολογική έρευνα, βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
 • Παρέχει Υπηρεσίες, καθώς και Εκπαίδευση και Κατάρτιση.
 • Επιμελείται της οργάνωσης και χρηματοδότησης Ερευνητικών - Τεχνολογικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, Δημοσιεύσεων, Εκδόσεων, Σεμιναρίων και Συνεδρίων.

Ο Διευθυντής του ΚΤΕ ΑΜΘ
Καθηγητής Δημήτριος Πογαρίδης

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services