Δομή Απασχόλησης και ΣταδιοδρομίαςΗ Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι μια εκ των τριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007 - 2013» και η χρηματοδότησή της πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Στόχος της πράξης ΔΑΣΤΑ είναι η μετεξέλιξη των Γραφείων Διασύνδεσης, η επέκταση της Πρακτικής Άσκησης και η προώθηση της Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να εξοικονομηθούν πόροι για την υλοποίηση των δράσεων συνεργασίας της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης.

Ο ρόλος της ΔΑΣΤΑ είναι να συλλαμβάνει το όραμα και να αναπτύσσει τη στρατηγική του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τη διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας, καθώς μεριμνά για την ανάπτυξη μια βιώσιμης και συντονισμένης προσέγγισης των επιμέρους δομών και πολιτικών του Ιδρύματος στον τομέα αυτό.

Αντικείμενο της ΔΑΣΤΑ είναι ο συντονισμός των συγκεκριμένων δράσεων οι οποίες αποσκοπούν στην ενημέρωση και σύνδεση τόσο των προπτυχιακών φοιτητών, μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, όσο και των αποφοίτων του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, με την αγορά εργασίας και τις ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης. Επίσης, οι φοιτητές και οι απόφοιτοί μας, με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, καθίστανται ικανοί να προγραμματίσουν τη δική τους επιχείρηση ή να διεκδικήσουν με καλύτερους όρους τη θέση τους στον επαγγελματικό στίβο.

Η δράση της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνει επιγραμματικά τα παρακάτω:

  • Δημιουργία ιστοσελίδας συνεχούς ενημέρωσης, όπου θα παρουσιάζονται οι δράσεις της ΔΑΣΤΑ.
  • Δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων για την ενσωμάτωση στοιχείων φοιτητών και επιχειρήσεων και τον ταυτόχρονο περιορισμό των λαθών.
  • Κεντρικός συντονισμός του Γραφείου Διασύνδεσης, του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης και της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Η ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας και Θράκης από τις 23/10/2012 είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008.

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης
Καθηγητής Δημήτριος Μπαντέκας
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΤΕΙ ΑΜΘ

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services