Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΠΜΣΕΧ) είναι η Διοικητική των Επιχειρήσεων και Οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό και στοχεύει στην εμβάθυνση και επέκταση της επιστημονικής γνώσης, των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στο αντικείμενο της Οργάνωσης και Διοίκησης σε συνθήκες ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος.

Κύριος στόχος του ΠΜΣΕΧ είναι η ολοκληρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων - παραγόντων που ερμηνεύουν το παρελθόν, προσδιορίζουν το παρόν και προβλέπουν το μέλλον της μακροπρόθεσμης επιβίωσης των MME και οργανισμών σε συνθήκες αβεβαιότητας και υψηλού κινδύνου στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό το ΠΜΣΕΧ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να κατακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν την πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση των στρατηγικών κυρίως αποφάσεων που οδηγούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τη μακροπρόθεσμη επιβίωση τους σε διεθνές επίπεδο και, επιπλέον, να εφοδιαστούν με τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία, ώστε να είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της εκπαιδευτικής/επιστημονικής κοινότητας της επιστήμης του μάνατζμεντ και ιδιαίτερα εκείνου του τμήματος της που αναφέρεται σε συνθήκες μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣΕΧ αποτελούν:

  • Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντικείμενα.
  • Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές περιοχές του Προγράμματος.
  • Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
  • Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώσεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.
  • Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Το Πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ερευνητικού Χαρακτήρα (ΜΔΕΧ) στη "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό" και είναι αντίστοιχος των Master of Philosophy (MPhil) που χορηγούν Πανεπιστήμια της αλλοδαπής (Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκευτείτε τον επίσημο δικτυακό τόπο του Προγράμματος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Νικόλαος Θερίου
Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ ΑΜΘ

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services