Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΑγαπητές φίλες και φίλοι,

Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1985 και ανήκει στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοχεύει στην παροχή εκπαίδευσης ανώτατου επιπέδου εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης στη Δασοπονία και στο Φυσικό Περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα προωθεί σύγχρονες δασοπονικές τεχνολογικές δεξιότητες.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής τεχνικών, βιολογικών και οικονομικών επιστημών στην αειφορική παραγωγή και πολυλειτουργική διαχείριση και προστασία των χερσαίων φυσικών οικοσυστημάτων καθώς και στη διατήρηση, αναβάθμιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας λειτουργούν δύο (2) κύκλοι σπουδών: α) Προπτυχιακός κύκλος σπουδών που οδηγεί σε πρώτο τίτλο σπουδών Τεχνολόγου Δασοπόνου και β) Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών που οδηγεί σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc).  Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδικεύσεις τη «Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο» και το «Σχεδιασμό και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου». Επίσης, το Τμήμα συμμετέχει στην υλοποίηση του ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών», το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία του ΤΕΙ ΑΜΘ με την Πυροσβεστική Ακαδημία του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά σε Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Προγράμματα, με τη συμμετοχή και άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας και του εξωτερικού προάγοντας έτσι την εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς επίσης και αναπτύσσει συνεργασίες με φορείς και επιχειρήσεις συναφείς με τη Δασοπονία. Το κύριο όμως μέλημα των μελών ΕΠ του Τμήματος είναι πάντα η μεταλαμπάδευση της επιστημονικής και εφαρμοσμένης γνώσης στους φοιτητές μας, προετοιμάζοντας τους μελλοντικούς Δασοπόνους και Διαχειριστές του Φυσικού Περιβάλλοντος.

 Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Δρ. Δημήτριος Καζιόλας
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services