Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου και Μηχανολόγων Μηχανικών, εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Μηχανικών Πετρελαίου και Μηχανολόγων Μηχανικών, εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανολόγων Μηχανικών
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Νοσηλευτικής
  Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

  Π.Δ. 87/2013, Μετονομασία του ΤΕΙ Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
  ΦΕΚ 21/02/2013, Καταβολή στεγαστικού επιδόματος φοιτητών
  Ν. 4076/2012, Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις
  Ν. 4009/2011, Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  Ν. 3794/2009, Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις
  N. 2916/2001, Κανονισμός Σπουδών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
  N. 1404/1983, Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services