Ψηφιακό MarketingΜε την ολοένα και αυξανόμενη εισχώρηση της τεχνολογίας Διαδικτύου σε κάθε τμήμα της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου, οι κανόνες της επιστήμης του μάρκετινγκ έχουν επαναπροσδιοριστεί σε όλο τον κόσμο. Το διαδίκτυο έχει επεκταθεί με τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές πλέον ακολουθούν προϊόντα ή brands μέσω διαδικασιών που σχετίζονται με την πληροφορική. Τα οικονομικά του μάρκετινγκ αλλάζουν και πολλές από τις παραδοσιακές στρατηγικές και δομές της λειτουργίας του παραδοσιακού μάρκετινγκ καθίστανται παρωχημένες. Για τους εμπόρους, ο παλιός τρόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας τείνει να θεωρηθεί μη βιώσιμος.

Το Digital Marketing σήμερα έχει γίνει ένας από τους βασικούς τομείς όπου εστιάζουν οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε ως τρόπος επικοινωνίας και εξελίχθηκε όχι μόνο σε μια άλλη πηγή πρόσθετων εσόδων αλλά, κυρίως, στην ανάπτυξη και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με τα διάφορα μέρη της αγοράς. Η αλληλεπίδραση, ως κύριο χαρακτηριστικό του Διαδικτύου, επέτρεψε μια νέα διάσταση σύνδεσης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων στην αγορά. Οι χρήστες του Διαδικτύου σήμερα αλληλεπιδρούν όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τα brands που προτιμούν. Αυτό άνοιξε μια ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να οργανώσουν τις διαδικασίες τους με τέτοιο τρόπο ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να μιλούν άμεσα με τους πελάτες τους και να τους γνωρίζουν καλύτερα.

Ένας από τους κύριους λόγους για την επιτυχία του ψηφιακού μάρκετινγκ έναντι του παραδοσιακού μάρκετινγκ είναι το γεγονός ότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των πελατών σε πραγματικό χρόνο. Κάθε καμπάνια που ξεκίνησε ψηφιακά μπορεί να παρακολουθηθεί από την άποψη της προσέγγισής της, της εμπλοκής και της μετατροπής της (convertion). Αυτό έχει δώσει μια εντελώς νέα σημασία στην έρευνα μάρκετινγκ προκειμένου να κατανοήσουμε τις ανάγκες των πελατών. Έτσι, η ανάγκη να συμπεριληφθεί το ψηφιακό μάρκετινγκ στη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ της επιχείρησης θα συμβάλει στην καλύτερη επίτευξη των συνολικών στόχων μάρκετινγκ και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών και να ικανοποιήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους.

Aναγνωρίζοντας την σημασία της εξωστρέφειας και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας-Θράκης, κυρίως μέσα από την εκπαίδευση του ανθρώπινου παράγοντα, έχει γενικά ως στόχο την εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών επιχειρήσεων με γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των φορέων απασχόλησής τους και της οικονομίας της περιοχής γενικότερα.

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η εκπαίδευση και προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που να αντιλαμβάνονται και να εφαρμόζουν στην πράξη τις σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και παράλληλα να έχουν την ικανότητα να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν σύγχρονες στρατηγικές Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του με στόχο την απόκτηση εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών σχετικές με τις έννοιες, τη μεθοδολογία, τις στρατηγικές και τις πρακτικές του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Αναλυτικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι:

  • Να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν, να διαμορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Να αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές του παραδοσιακού και του ψηφιακού μάρκετινγκ αλλά και των εργαλείων σχεδιασμού του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Να κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση των τεχνολογικών δομών και εργαλείων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση των πρακτικών του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.
  • Να είναι σε θέση να αναπτύξουν νέες μεθοδολογίες, τεχνικές και διαδικασίες στο επιστημονικό αντικείμενο του Ψηφιακού Μάρκετινγκ
  • Να έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντικό κεφάλαιο για την προετοιμασία της εργασιακής και επιστημονικής τους σταδιοδρομίας.
  • Να έχουν αποκτήσει δεξιότητες που θα βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να εργαστούν ανεξάρτητα και με πρωτοτυπία.
  • Να έχουν τη δυνατότητα, τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία να προγραμματίζουν, να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν ψηφιακές καμπάνιες μάρκετινγκ.

Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών της περιοχής και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας

Το ΠΜΣ "Ψηφιακό Marketing"είναι πλήρως αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Δρ Βασίλειος Μαρδύρης

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services