Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας ΤΕΙ ΑΜΘΗ διασφάλιση ποιότητας λειτουργεί αυτοτελώς σε επίπεδο Ακαδημαϊκών μονάδων, όπως και συνολικά στα Ιδρύματα, διαμέσου των Ακαδημαϊκών Μονάδων τους, και έχει ως σκοπό τη συνεχή βελτίωση του παραγόμενου από αυτά έργου.

Μέσα από το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας και τις διαδικασίες που περιλαμβάνει κάθε Ίδρυμα διατυπώνει την αντίληψη του, την αποστολή καταγράφει τους τρόπους που χρησιμοποιεί για να την επιτύχει, διαμορφώνει και αξιολογεί τα μέσα που απαιτούνται προς τούτο.

Έτσι αναδεικνύει το επίπεδο ποιότητας της διδακτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του, υποβοηθά τη λήψη αποφάσεων από τα εσωτερικά του όργανα και το εξωτερικό του περιβάλλον για μέτρα βελτίωσης του επιπέδου αυτού και, επομένως, τεκμηριώνει το δικαίωμά του για ισότιμη συμμετοχή στο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι.

Σκοπός της διαδικασίας του ΣΔΠ είναι η τακτική και συστηματική παρακολούθηση όλων των σύνθετων πτυχών του σύνθετου έργου των Ακαδημαϊκών Μονάδων και του Ιδρύματος. Με την αποτύπωση όλων των στοιχείων η Μονάδα και το ίδρυμα αποκτά πρόσβαση σε σταθερά σημεία αναφοράς με τα οποία μπορεί να ελέγχει και να επαναπροσδιορίζει αυτοτελώς την ποιότητα των λειτουργιών της και, γενικότερα, με τους στόχους που η ίδια έχει θέσει.

Ο Ιδρυματικός Υπεύθυνος της Πράξης
Καθηγητής Δημήτριος Μπαντέκας
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ΤΕΙ ΑΜΘ

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services