MemorandaΟι διεθνείς συνεργασίες του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης βασίζονται σε δύο πυλώνες: Ο πρώτος αφορά στα Ακαδημαϊκά Δίκτυα και το Πρόγραμμα Erasmus+ και ο δεύτερος στην αμοιβαία συνεργασία με Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διεθνώς, με τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας (Memoranda of Understanding - MOUs).

Σχετικά με τον δεύτερο πυλώνα, πολιτική του Ιδρύματος αποτελεί η συνεργασία με σημαντικά και αναγνωρισμένα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ασία. Τα τελευταία 4 χρόνια το ΤΕΙ ΑΜΘ έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με 5 Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, τα οποία κατατάσσονται στα κορυφαία 100 παγκοσμίως (University of Michigan, University of Illinois at Urbana, Champaign, University of California at Berkeley, University of Rutgers, New Jersey and Texas A&M University, Houston), καθώς επίσης και συνεργασίες με τα Lomonosov Moscow Technical University, Polytechnic University of Madrid και George Simon Ohm University of Nuremberg.

Έτσι λοιπόν, 4 καθηγητές από τα προαναφερόμενα Πανεπιστήμια βρίσκονται στο Συμβούλιο Διοίκησης του ΤΕΙ ΑΜΘ: Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Καθ. Νικόλαος Κατωπόδης (University of Michigan), ο ερευνητής Γεώργιος Μορίδης (Lawrence Berkeley Institute), ο Καθ. Leonard Feldman (Rudgers University) και ο Καθ. Schyler Korban (University of Boston, Massachusetts). Συνολικά, το ΤΕΙ ΑΜΘ συμμετέχει σε πάνω από 30 ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε., τα οποία έχουν οδηγήσει σε κύκλο εργασιών άνω των 15.000.000 €.

Μνημόνια Συνεργασίας (Memoranda of Understanding) ΤΕΙ ΑΜΘ κατά φθίνουσα ημερομηνία

Έτος Τμήμα/Δομή ΤΕΙ ΑΜΘ Συμβαλλόμενο Ίδρυμα Αντικείμενο
07/2015 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Technical University of Gabrovo
 • Συνεργασία σε κοινές μεταπτυχιακές σπουδές
 • Παρακολούθηση κύκλου διδακτορικών σπουδών από φοιτητές ΤΕΙ ΑΜΘ
 • Πρόσβαση στον εξοπλισμό ΑΜΘ των φοιτητών του TU Gabrovo
07/2015 ΠΜΣ Λογιστική, Ελεγκτική και Διεθνείς Συναλλαγές University of Pitesti, Faculty of Economics Συνεργασία/συνδιοργάνωση 1ου ETAEC International Conference
06/2015 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής University of Split, Faculty of Economics
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινών δραστηριοτήτων
 • Συνεργασία/συνδιοργάνωση συνεδρίου EBEC 2016 στο Split
06/2015 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΡΙΣΜΑ Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ
 • Γνώση, Τεχνογνωσία και ερευνητικό έργο στα πεδία των Ηλεκτρονικών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδόσεις σε θέματα Ηλεκτρονικών, Πληροφορικής και >Τηλεπικοινωνιών
 • Βραχυπρόθεσμες προσλήψεις προπτυχιακών φοιτητών μέσω της Πρακτικής Άσκησης
 • Παρουσίαση των εγκαταστάσεων
 • Διαδικτυακή σύνδεση
 • Υποστήριξη πτυχιακών εργασιών
 • Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και αξιοποίηση των υποτροφιών του Τμήματος
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων
 • Δια βίου εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος και της ΠΡΙΣΜΑ
06/2015 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δήμος Καβάλας
 • Συνεργασία σε θέματα επιστήμης, ερευνητικά και ειδικά θέματα, αξιοποίηση των εξοπλισμών του ΤΕΙ ΑΜΘ (GRID-CERN-Tier2)
 • Διαδικτυακή σύνδεση ΤΕΙ - Δήμου Καβάλας
 • Εκπαιδευτικές δράσεις
06/2015   ΔΕΥΑΚ
 • Συνεργασία σε θέματα επιστήμης, ερευνητικά και ειδικά θέματα, αξιοποίηση των εξοπλισμών του ΤΕΙ ΑΜΘ (GRID-CERN-Tier2)
 • Διαδικτυακή σύνδεση ΤΕΙ - ΔΕΥΑΚ
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • Από κοινού έκδοση ενημερωτικών εντύπων και ψηφιακών μέσων
 • Από κοινού υποβολή προτάσεων υλοποίησης ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Συνεργασία με Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές/Ανάληψη κοινών δράσεων
02/2015 ΔΑΣΤΑ ΔΑΣΤΑ Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση φορέων, οργανισμών και επιχειρήσεων για την ανάδειξη και διάδοση πολιτικών απασχόλησης
 • Ενίσχυση πολιτικών που προάγουν την αύξηση απασχόλησης των νέων
 • Βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφοίτων
 • Ενίσχυση δεσμών μεταξύ των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
02/2015   Kazakh National Agrarian University
 • Research in the fields of mutual interest
 • Improvement of academic staff's needs
 • Exchange of academic staff and students
 • New curricula
 • Joint research projects
 • Joint educational programs
 • Exchange of publications and teaching materials
07/2015   ΤΕΙ Πάτρας
 • Exchange ob solar and photovoltaic panels
 • Exchange of staff
 • Support reciprocity in university extension activities
 • Develop joint research projects and joint publications
 • Web/internet networking
 • Promote excellence
 • Foster research and educational cooperation
07/2014   University of Pretoria (Faculty of Engineering, Built Environment and Information Technology)
 • Long/short term exchanges of staff
 • Programs relating to research/teaching/outreach
 • Encouragement of students to study at partner Institute
 • Student exchanges/internships/practical training
07/2014   Πυροσβεστικό Σώμα
 • Υλοποίηση κοινού ΠΜΣ
 • Επιστημονική/συμβουλευτική υποστήριξη προς το ΠΣ
 • Υποβολή ερευνητικών προτάσεων
 • Τεχνολογική υποστήριξη προς το ΠΣ
 • Ανταλλαγή πρακτικών
05/2014   Institut International de L' Eau et de l' Assainissement
 • Identification of joint projects and proposals for funds to contribute towards provision of water services
 • Energy, water and sanitation related research and management
 • Advisory services on implementation of water projects
 • Transfer of information and technical know-how
01/2014   ΔΑΣΤΑ Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών
 • Ανάπτυξη συνεργειών μέσα από την υιοθέτηση νέων εργαλείων
 • Βελτιστοποίηση του συντονισμού δράσεων δικτύωσης
12/2013   Hautes Etudes d' Ingenieur, Lille, France
 • Exchange of undergraduate/graduate/postgraduate students
 • Joint degree granting programs
 • Junior and senior year industrial and humanitarian projects
 • Exchange of academic and research staff
 • Collaborative research, instructional and cultural programs (publication activities, exchange of resources, teaching methodology, special courses)
 • Exchange of administrative personnel (methodology, publications, organization of events, development of programs and promotional activities)
12/2013   Texas A&M University
 • Enrollment of qualified undergraduate/postgraduate students
 • 25% of coursework
 • Collaborative faculty engagement for teaching/research programs in the area of petroleum engineering
10/2013   ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
 • Ανάπτυξη νέων, βελτίωση υπαρχόντων υλικών (σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοϋλικών, πορωδών υλικών, μεμβρανών)
 • Προσομοίωση μεθόδων και διεργασιών με GRID Τier2
 • Εκπαίδευση/κατάρτιση/μετεκπαίδευση/επιμόρφωση
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση της ερευνητικής υποδομής του ΤΕΙ ΑΜΘ
 • Ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία των Μερών με διεθνείς φορείς
 • Ενδυνάμωση δεσμών μεταξύ φορέων και ιδρυμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ
07/2013   Institut National Polytechnique, Toulouse, France
 • Oenology, nanotechnology, environment, renewable energy
 • Student, researcher, academic staff exchanges
 • Joint research programs
 • Joint curriculum development
 • Continuing education
 • Seminars, conferences
 • echnical assistance activities/technological exchanges
06/2013   European Organization for Nuclear Research (CERN) Collaboration in the deployment and exploitation of the worldwide LHC Computing Grid
05/2013   Επιμελητήριο Καβάλας
 • Δραστηριότητες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των παραγωγικών φορέων για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
 • Συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος για απασχόληση φοιτητών
 • Ανάπτυξη μητρώου επιχειρήσεων για Πρακτική Άσκηση
04/2013 Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών Petroleum-Gas University of Ploiesti
 • Knowledge, expertise & research activities
 • Exchange of faculty members
 • Exchange of students (include MSc students)
 • Scientific & educational publications
 • Using facilities
 • Web/internet networking
 • Cooperation in research projects and exploitation of Poliesti scholarships
 • Educational visits
04/2013 Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων University of Girona
 • Joint supervision of postgraduate EMaTTech students for the completion of PhD
 • Joint research between academic staff (findings of the PhD research)
12/2012 ΔΑΣΤΑ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 • Βελτιστοποίηση και ενίσχυση συνεργασίας
 • Μεγιστοποίηση συνεργειών και αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας
 • Διοργάνωση και ανάπτυξη κοινών πρακτικών για την ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και την ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
 • Ανταλλαγή πληροφοριών για τη μετάβαση των φοιτητών στον χώρο παραγωγής, επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Βελτιστοποίηση ενημέρωσης φοιτητών για τις δραστηριότητες ΔΑΣΤΑ
12/2012 ΔΑΣΤΑ ΔΑΣΤΑ ΕΚΠΑ
 • Πληροφόρηση και ανταλλαγή απόψεων
 • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών
 • Διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων/εκδηλώσεων
 • Συμμετοχή στην προβολή δραστηριοτήτων
 • Συνεργασία και συμμετοχή σε Διεθνή Δίκτυα
10/2012 Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών EDEX Cyprus
 • Συνεργασία στο πλαίσιο του ΠΜΣ "MSc in Oil & Gas Technology"
 • Παροχή δεδομένων και δειγμάτων από κοιτάσματα πετρελαίου
 • Υποτροφίες
 • Συνεργασίες σε θέματα επιστήμης, αξιοποίηση εξοπλισμού του Τμήματος
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων
09/2012 Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) Σωματείο Μέριμνας για το Παιδί «Αγία Μαρίνα»
 • Γνώση, Τεχνογνωσία για την ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα/καινοτομία, ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
 • Διαδικτυακή σύνδεση μεταξύ ΜΚΕ και Σωματείου
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών δράσεων
 • Οργάνωση ειδικών συναντήσεων ενημέρωσης
 • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων
05/2012 Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών Kavala Oil Provision of the Worldwide LHC Computing Grid with Trier1 and/or Tier2 Computing Centre
05/2012 ΔΑΣΤΑ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Πατρών
 • Υλοποίηση κοινών δομών και στρατηγικών
 • Ανταλλαγή απόψεων, δεδομένων, εμπειριών
 • Υλοποίηση στόχων, βέλτιστων καλών πρακτικών, διάχυση πληροφοριών και αποτελεσμάτων
05/2012   Saint Petersbourg State University of Engineering and Economics
 • Exchange of faculty members, students and researchers
 • Exchange of information and academic resources of mutual interest
 • Collaborative research, joint symposia, exchange lectures
 • Joint teaching of doctorate/postgraduate courses
 • Dual degrees
03/2012 ΔΑΣΤΑ ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ Λάρισας
 • Διασύνδεση
 • Εκδηλώσεις
 • Έρευνες/Μελέτες
 • Επιμόρφωση/Ενημέρωση
02/2012 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Δήμος Καβάλας
 • Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη δράσεων
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη υπηρεσιών ΤΠΕ
 • Παροχή τεχνογνωσίας στην υλοποίηση, παρακολούθηση Προγραμμάτων και υποβολή κοινών προτάσεων
 • Ενίσχυση του ρόλου του Τμήματος ως συμβούλου του Δήμου
 • Ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών
 • Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους πολίτες και το προσωπικό του Δήμου
 • Ανταλλαγή επιστημονικών και εξειδικευμένων γνώσεων μεταξύ των μελών ΕΠ, των φοιτητών και των στελεχών του Δήμου
 • Επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδόσεις σε θέματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Βραχυπρόθεσμες προσλήψεις προπτυχιακών φοιτητών σε έργα του Δήμου, μέσω της Πρακτικής Άσκησης
 • Διαδικτυακή σύνδεση
 • Υποστήριξη πτυχιακών εργασιών τελειοφοίτων σε θέματα αρμοδιότητας του Δήμου
 • Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και αξιοποίηση των υποτροφιών του Τμήματος
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων
 • Δια βιου εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου
01/2012   Αναπτυξιακή Ροδόπης
 • Δραστηριότητες αμφίδρομης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των παραγωγικών φορέων για τη ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΑΜΘ
 • Διασύνδεση Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τον ιστότοπο ΔΑΣΤΑ
 • Διενέργεια κοινών εκδηλώσεων
 • Ανταλλαγή επιστημονικών και εξειδικευμένων γνώσεων
 • Προώθηση και διάχυση καλών πρακτικών και κανόνων δεοντολογίας
01/2012   Universidad Politecnic de Madrid
 • Jointly developing, offering, promoting programs (on-campus/online/blended)
 • Technical know-how to the EDEX programs
 • Implementation of projects related to Oil and Gas Technology
 • Degree Partnership Program
 • Efficient use of technologies and resources
 • Staff and student exchange
01/2012   Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας - Περιφέρεια ΑΜΘ
 • Δραστηριότητες αμφίδρομης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των παραγωγικών φορέων για τη ΔΑΣΤΑ ΤΕΙ ΑΜΘ
 • Διασύνδεση Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τον ιστότοπο ΔΑΣΤΑ
 • Διενέργεια κοινών εκδηλώσεων
 • Ανταλλαγή επιστημονικών και εξειδικευμένων γνώσεων
 • Προώθηση και διάχυση καλών πρακτικών και κανόνων δεοντολογίας
11/2011   ΟΑΕΔ Καβάλας
 • Δραστηριότητες πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των παραγωγικών φορέων για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης
 • Διασύνδεση ΟΑΕΔ με τον ιστότοπο ΔΑΣΤΑ
 • Διενέργεια κοινών εκδηλώσεων
 • Ανταλλαγή επιστημονικών και εξειδικευμένων γνώσεων
 • Προώθηση και διάχυση καλών πρακτικών και κανόνων δεοντολογίας
11/2011 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Οικονομικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας
 • Γνώση, τεχνογνωσία για την ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα/καινοτομία, ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
 • Βραχυπρόθεσμες προσλήψεις προπτυχιακών φοιτητών σε έργα του Δήμου, μέσω της Πρακτικής Άσκησης
 • Διαδικτυακή σύνδεση
 • Υποστήριξη πτυχιακών εργασιών τελειοφοίτων
 • Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και αξιοποίηση των υποτροφιών του Τμήματος
 • Δια βιου εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων
 • Οργάνωση ειδικών συναντήσεων ενημέρωσης
 • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών δράσεων
11/2011 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Επιμελητήριο Καβάλας
 • Γνώση, τεχνογνωσία για την ανάπτυξη θετικής στάσης και νοοτροπίας ως προς την επιχειρηματικότητα/καινοτομία, ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
 • Βραχυπρόθεσμες προσλήψεις προπτυχιακών φοιτητών σε έργα του Δήμου, μέσω της Πρακτικής Άσκησης
 • Διαδικτυακή σύνδεση
 • Υποστήριξη πτυχιακών εργασιών τελειοφοίτων
 • Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και αξιοποίηση των υποτροφιών του Τμήματος
 • Δια βιου εκπαίδευση του προσωπικού
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων
 • Οργάνωση ειδικών συναντήσεων ενημέρωσης
 • Οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών δράσεων
10/2011   Lomonosov Moscow State University
 • Economics, management, information technologies, tourism, production systems organization, jurisprudence, social sciences
 • Education perfection
 • Education methodological support
 • Professional training of academic and scientific staff
 • Joint research
 • Exchange of students
 • Education information exchange
 • Scientific and practical conferences, symposia, seminars
 • National, international education programs and projects
 • Joint projects
 • Joint scientific, educational and methodological publications
10/2011 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΔΕΗ ΑΕ
 • Γνώση, τεχνογνωσία και ερευνητικό έργο στα πεδία α) Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, β) Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, γ) Ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδόσεις σε θέματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Βραχυπρόθεσμες προσλήψεις προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος σε έργα της ΔΕΗ μέσω της Πρακτικής Άσκησης
 • Παρουσίαση των εγκαταστάσεων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
 • Διαδικτυακή σύνδεση
 • Υποστήριξη πτυχιακών εργασιών
 • Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και αξιοποίηση των υποτροφιών του Τμήματος
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων
 • Δια βιου εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος και της ΔΕΗ
09/2011 Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών RAYCAP
 • Γνώση, τεχνογνωσία και ερευνητικό έργο στα πεδία των Τηλεπικοινωνιών, της Ηλεκτρικής Προστασίας και της Ενέργειας
 • Επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκδόσεις σε θέματα Ηλεκτρικής Προστασίας, Ενέργειας και Τηλεπικοινωνιών
 • Βραχυπρόθεσμες προσλήψεις προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος μέσω της Πρακτικής Άσκησης
 • αρουσίαση των εγκαταστάσεων
 • Διαδικτυακή σύνδεση
 • Υποστήριξη πτυχιακών εργασιών
 • Συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα και αξιοποίηση των υποτροφιών του Τμήματος
 • Διεξαγωγή εκπαιδευτικών επισκέψεων
 • Δια βιου εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος και της RAYCAP
08/2011   Rutgers University
 • Material and polymer science, ceramic membrane technology for gaσ separation, characterization of porous media, capillary condensation, study of biologoical materials, microscopy, X-Ray scattering, surface science and colloids
 • Educational exchanges
 • Exchange of theoretical and experimental results, computer codes
 • Transmission of scientific information
 • Collaborative research programs
04/2010   Iowa State University (College of Agriculture and Life Sciences)
 • Promote and provide exchange of scholars
 • Development of cooperative efforts in research and scholarly publication and for the exchange of students
 • Further avenues of interaction
04/2009   The Governors Athabasca University
 • Long-term/short-term exchanges of faculty and staff
 • Programs relating to research, teaching, outreach
 • Students encouragement to study at partner institution
 • Student exchanges, internships, practical training
2005   SPACE Networking
 • Develop educational programmes which maintain a high degree of quality across the range of partner institutions
 • Adopt a flexible and online approach to programme provision across our network members
 • Encourage the exchange of students to develop an awareness of other cultures and values
 • Encourage the exchange of staff of partners as a means for staff development and for creation of awareness of different academic cultures
 • Share expertise and know-how in various disciplines, in project work and other joint initiatives
 • Develop a spirit for quality in teaching and a sense for research in the affiliated institutions
 • Make education more accessible to all, including underprivileged groups by lowering the thresholds to higher education via the recognition of experiential learning
 • Facilitate the bridging of the gap between higher education institutions and the business community and key stakeholders
1993   Prime Networking
 • Develop and advance cross-cultural and interdisciplinary training, academic programmes and research that add value to existing education, research and training responsive to a changing global environment
 • Facilitate co-operation between universities and enterprises and stimulate exchange of information and know-how
 • Enable the exchange of experience and information regarding higher education regulations and policies among its members and establish contacts with higher education policy-making bodies
 • Support proposals for European-focused research, and education by facilitating members’ joint applications for funding by making joint applications to secure funding both for such research, and for the development of the education provision in general
 • Generate activities aimed at harmonising quality higher education and effective monitoring among members
 • Motivate staff development by fostering staff mobility within the network educational staff development through staff mobility collaborate with policy makers to develop the academic culture of their institutions
 • Promote activities that will enhance student mobility by stimulating the implementation of a European Community Credit Transfer System, such as ECTS

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services