Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ανήκει στην Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ) και έχει προκύψει από τη μετονομασία του Tμήματος Βιομηχανικής Πληροφορικής στα πλαίσια του σχεδίου «Αθηνά».

Το Tμήμα διοργανώνει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τρεις κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: Μηχανικών Λογισμικού, Μηχανικών Δικτύων και Μηχανικών Η/Υ. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 λειτουργεί και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπολογιστών».

Ο βασικός στόχος του Τμήματος είναι η εκπαίδευση Μηχανικών Πληροφορικής υψηλής κατάρτισης, ικανών να συμβάλλουν δημιουργικά σε αναπτυξιακά ή/και ερευνητικά έργα της νέας ψηφιακής οικονομίας. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες και επιστήμονες, σε όλους τους τομείς σχεδιασμού, ανάπτυξης και αξιοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων.

Επομένως, η αποστολή του Τμήματος συνίσταται στην προαγωγή, τη μετάδοση και την ανάπτυξη γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη διαμέσου της διδασκαλίας και της έρευνας, θεωρητικής και εφαρμοσμένης και στην παροχή προς τους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία.

Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα:

  • Αναπτύσσει στους φοιτητές του τις ικανότητες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
  • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα και προετοιμάζεται για να είναι δεκτικό σε αλλαγές σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες εκπαιδευτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
  • Διεξάγει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα.
  • Αναπτύσσει συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού.
  • Συνεργάζεται με φορείς, εταιρίες, οργανισμούς και τη βιομηχανία, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και ευρύτερα, με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας.

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services