Ακαδημαϊκά ΔίκτυαΤο ΤΕΙ ΑΜΘ εμπλέκεται σε αρκετά επιτυχημένα Ακαδημαϊκά Δίκτυα στην Ευρώπη και σε ορισμένα εξ αυτών, μέλη του είναι εκλεγμένα διοικητικά στελέχη. Ως παράδειγμα παρατίθεται το δίκτυο Prime Networking, όπου το ΤΕΙ ΑΜΘ είναι ιδρυτικό μέλος και τα δίκτυα SPACE, AFECA, ETAP κ.ά, με τον συνολικό αριθμό των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - Εταίρων να διαμορφώνεται σε πάνω από 250.

Επίσης, ΤΟ ΤΕΙ ΑΜΘ έχει συνάψει και διατηρεί συνεργασίες με πολλά ευρωπαϊκά Ιδρύματα για συμμετοχή σε Εντατικά Προγράμματα (Intensive Programmes - IPs) στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στρατηγικής Διοίκηση, Πράσινης Οικονομίας και Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ, Οικονομίας, Διαχείρισης Καινοτομίας, Εξώρυξης Δεδομένων, Διαχείρισης Πληροφοριών κ.ά.

Τα τελευταία 25 χρόνια υπάρχει αυξημένη κινητικότητα των εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών, ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού.

Prime Networking - Euroweek

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι ιδρυτικό μέλος και συμμετέχει στο δίκτυο Prime Networking για περισσότερα από 20 έτη. Τις τελευταίες 3 τριετίες μέλος ΕΠ του Τμήματος συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου. Το Δίκτυο αποτελείται από 19 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (17 από την Ευρώπη, ένα από τις ΗΠΑ και ένα από την Κολομβία - ο αριθμός είναι περιορισμένος διότι σύμφωνα με το καταστατικό μόνο ένα Εκπαιδευτικό Ίδρυμα από κάθε χώρα μπορεί να είναι μέλος). Σκοπός του Δικτύου είναι η στενότερη συνεργασία των μελών του με ανταλλαγή ΕΠ, διοικητικού προσωπικού και φοιτητών και μια φορά το χρόνο διοργανώνει σε διαφορετική χώρα της Ευρώπης το ετήσιο ακαδημαϊκό και φοιτητικό συνέδριο, τη Euroweek. Έξι μήνες πριν τη διοργάνωση δημιουργούνται τριεθνείς ομάδες με έξι φοιτητές (δύο από κάθε χώρα/Ίδρυμα) και εργάζονται (συνεργάζονται) σε κάποιο ερευνητικό project υπό την εποπτεία των τριών καθηγητών εποπτών από τη χώρα/Ίδρυμά τους. Έτσι προωθούν τη συνεργασία διαφορετικής κουλτούρας και γνώσης, αντιμετωπίζουν τις πιθανές δυσκολίες και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, οι διαφορετικές ομάδες ανταγωνίζονται μεταξύ τους παρουσιάζοντας και σχολιάζοντας τις εργασίες τους. Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας έχει πολλές διακρίσεις με πρώτα και δεύτερα βραβεία σχεδόν κάθε χρόνο.

Μέχρι τώρα η Euroweek έχει διοργανωθεί 14 χρονιές με συμμετέχοντες περισσότερους από 2.100 φοιτητές και περισσότερους από 700 εκπαιδευτικούς (προερχόμενοι από όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - μέλη του δικτύου).

Τα οφέλη που αποκομίζουν τόσο οι σπουδαστές όσο και οι καθηγητές είναι πάρα πολλά γιατί (α) μαθαίνουν να εργάζονται και να συνεργάζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, (β) συνεργάζονται μέσω του διαδικτύου, (γ) εξασκούν την Αγγλική/Γαλλική/ Γερμανική γλώσσα και (δ) εφαρμόζουν όσα έχουν διδαχθεί στις Σχολές τους.

Υπεύθυνος (Responsible leader) για το ΤΕΙ και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Μαδυτινός που συγχρόνως είναι και εκλεγμένο μέλος (executive board member) του πενταμελούς διοικητικού συμβουλίου του δικτύου με αντικείμενο τα εκπαιδευτικά θέματα (academic affairs). Αναπληρωτής (Deputy) είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Αθανάσιος Μανδήλας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

AFECA

O Οργανισμός για την τυποποίηση στη Λογιστική και την Ελεγκτική στην Ευρώπη (L' Association des Formations Européenes à la Comptabilité et à l' Audit) (AFECA) ιδρύθηκε το 1993 με έξι μέλη και σήμερα αριθμεί τα 15 (με την Ελλάδα - ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ΣΔΟ είναι 16), ενώ το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει σε αυτόν από το 1999. Συγκροτείται από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Αυστρίας, του Βελγίου, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Λιθουανίας, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ρουμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ελβετίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας.

Λειτουργεί υπό τη μορφή δικτύου καθώς και εντατικού προγράμματος (Intensive Programme). Τα εντατικά προγράμματα (διάρκειας 2 εβδομάδων), δίνουν την ευκαιρία στους φοιτητές να μάθουν τις νομοθετικές ρυθμίσεις της Λογιστικής της κάθε συμμετέχουσας χώρας. Οι φοιτητές εργάζονται σε μελέτες περίπτωσης που περιλαμβάνουν την κατάρτιση και ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάνοντας χρήση των δικών τους «τοπικών» λογιστικών κανόνων. Κάθε χώρα παρουσιάζει την τελική της εκδοχή και οι διεθνείς διαφορές σημειώνονται και σχολιάζονται. Το AFECA έχει πραγματοποιήσει μέχρι και σήμερα  14 ετήσια συνέδρια, σε 11 διαφορετικές χώρες, στα οποία συμμετείχαν συνολικά πάνω από 1.900 φοιτητές.

Υπεύθυνος (Responsible leader) για το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Αθανάσιος Μανδήλας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ενώ αναπληρωτής (Deputy) είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Μαδυτινός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ETAP

Είναι ένα δίκτυο για τη Λογιστική και Χρηματοοικονομική και αποτελείται από 14 εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ευρώπης όπου η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει τα τελευταία δύο χρόνια. Υπεύθυνος (Responsible leader) για το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το τμήμα Λογιστικής είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Αθανάσιος Μανδήλας του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ενώ αναπληρωτής (Deputy) είναι ο αναπληρωτής καθηγητής Δημήτριος Μαδυτινός του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

SPACE (Space European Network For Business Studies and Languages)

Το Δίκτυο SPACE (Space European Network For Business Studies and Languages) αποτελείται από πλέον των 90 Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από 28 χώρες και στόχος του είναι η προώθηση των Business Studies & Languages, σημαντικών παραγόντων για την δημιουργία σύγχρονων εργαζομένων σε διεθνές επίπεδο.

Εντατικά Προγράμματα (Intensive Programmes)

Υπάρχουν ακόμα συνεργασίες με πολλά ευρωπαϊκά Ιδρύματα για συμμετοχή σε Εντατικά Προγράμματα (Intensive Programmes - IPs) στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Στρατηγικής Διοίκηση, Πράσινης Οικονομίας και Ανάπτυξης, Μάρκετινγκ, Οικονομίας, Διαχείρισης Καινοτομίας, Εξώρυξης Δεδομένων, Διαχείρισης Πληροφοριών κ.ά.

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services