Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (Master in Business Administration - MBA), το οποίο, από το 2018-19, μετεξελίχθηκε σε ΠΜΣ με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA)» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του N. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.


Βασική επιδίωξη του Προγράμματος MBA του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι να προσελκύσει υψηλής ποιότητας υποψηφίους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους ως αποτελεσματικά διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατανόηση των βασικότερων προσεγγίσεων και των βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων, τόσο σε στρατηγικό όσο και λειτουργικό επίπεδο

Το Πρόγραμμα παρέχει δυνατότητες πλήρους αλλά και μερικής φοίτησης και είναι σχεδιασμένο και για φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές τους σπουδές στο αντικείμενο της Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις στον τομέα αυτό. Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και σε ελεύθερους επαγγελματίες και νέους επιχειρηματίες που σκοπεύουν να διευρύνουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και προοπτικές.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ
Καθηγητής Νικόλαος Θερίου
Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ ΑΜΘ

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services