Φοιτητική ΜέριμναΣύμφωνα με τον Ν. 1404/1983 σε κάθε Ιδρυμα υπάρχει Φοιτητική Λέσχη που έχει σκοπό την υλοποίηση των φοιτητικών παροχών και διευκολύνσεων και γενικότερα τη μέριμνα για τη διαβίωση, την πολιτιστική καλλιέργεια και την άθληση των φοιτητών.

Η φοιτητική λέσχη μεριμνά για την σίτιση και στέγαση των φοιτητών και τη χορήγηση υποτροφιών και ατόκων δανείων στους φοιτητές, με κριτήριο την οικονομική τους κατάσταση σε συνδυασμό με την επίδοσή τους στις σπουδές.

Στους φοιτητές παρέχονται ακόμα: Πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη (Π.Δ. 185/1984) και διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τις παροχές της Φοιτητικής Λέσχης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δίνονται από τη γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης που βρίσκεται στο ισόγειο της εστίας Φ1.

Οι παροχές στους φοιτητές χορηγούνται μόνο εφόσον η διάρκεια των σπουδών τους δεν υπερβαίνει την κανονική διάρκεια (6 εξάμηνα) περισσότερο από 50%. Το εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης βρίσκεται στο ισόγειο της εστίας Φ2.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΠΑΕ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/06/2022

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο» , θα παραλαμβάνει αποκλειστικά την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipotrofies@emt.ihu.gr με θέμα: Αίτηση ΕΚΟ: "Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου"., Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Σελίδες 6-7) που υπάρχει συνημμένη στην εν λόγω ανακοίνωση. Ως ημερομηνία λήξης κατάθεσης των αιτήσεων ορίστηκε η 30η Ιουνίου του τρέχοντος έτους (30/06/2022)  και ώρα 23:59. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/04/2022

Παρακαλείσθε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλετε αίτηση ΣΙΤΙΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisi@emt.ihu.gr

 

Παρακαλείσθε για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων. Η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή. Παρακαλείσθε για τη χρήση του ιδρυματικού σας email για την αποστολή των αιτήσεων. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται ως η 30η Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59 Αναλυτικές οδηγίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και για τον τρόπο συλλογής και κατάθεσής τους παρατίθενται στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης» το οποίο συντάχθηκε από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. 

Ανακοίνωση με πρωτόκολλο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΣΙΤΙΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗ_2022

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΙΤΗΣΗΣ_2022(dpf)

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΙΤΗΣΗΣ_2022(doc)

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 08/04/2022

Παρακαλείσθε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλετε αίτηση ΣΤΕΓΑΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegasi@emt.ihu.gr. 

Παρακαλείσθε για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων. Η αποστολή της αίτησης και των δικαιολογητικών θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή. Παρακαλείσθε για τη χρήση του ιδρυματικού σας email για την αποστολή των αιτήσεων. Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται ως η 30η Ιουνίου 2022 και ώρα 23.59 Αναλυτικές οδηγίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και για τον τρόπο συλλογής και κατάθεσής τους παρατίθενται στο «Εγχειρίδιο υποβολής δικαιολογητικών Στέγασης-Σίτισης» το οποίο συντάχθηκε από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας.

Ανακοίνωση με πρωτόκολλο

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ_ΥΠΟΒΟΛΗΣ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΣΙΤΙΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗ_2022

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_2022(dpf)

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΤΕΓΑΣΗΣ_2022(doc)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24/02/2022

Ανακοινώνεται η  λίστα ΣΙΤΙΣΗΣ που αφορούν τους ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας. Στο παρακάτω αρχείο excel θα βρείτε τους αριθμούς πρωτοκόλλου των αιτήσεων που εγκρίθηκαν. Όλες οι αιτήσεις επεστράφησαν πρωτοκολλημένες στους σπουδαστές και σε συνάρτηση με το ΑΕΜ σας θα επιβεβαιώσετε αν η αίτηση σας εγκρίθηκε ή όχι. Οι εν λόγω σπουδαστές θα μπορούν να σιτίζονται από 01/03/2022 . 

 ΛΙΣΤΑ2022

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15-2-2022

Παρακαλούνται οι εστιαζόμενοι να προσκομίσουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά εμβολιασμού, rapid test, ή νόσησης, στο email της στέγασης stegasi@emt.ihu.gr     

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022.

Παρακαλείσθε, ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ, όπως υποβάλετε αίτηση σίτισης για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας και τα παραρτήματα Δράμας και Διδυμοτείχου.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisi@emt.ihu.grΣτην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας (http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care) θα βρείτε αναρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή και σε μορφή Word την αίτηση (παρακαλώ για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων). Η αποστολή της αίτησης θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή. 

Επίσης, είναι αναρτημένα τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλετε μαζί με την αίτηση (Σας επισημαίνουμε πως τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται σε pdf αρχεία).

Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται ως η 19η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 23.59

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ηλεκτρονική αίτηση (αναρτημένη στη σελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας)
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο (μπορείτε να το αναζητήσετε από την ιστοσελίδα gr)
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία ακαδημαϊκής ταυτότητας (αν υπάρχει)
 5. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ, κλπ)
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας (ΟΧΙ ΤΟ Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους (μέσω taxisnet). Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι του/των γονέα/γονέων (όταν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος) ή του ιδίου φοιτητή σε περίπτωση που είναι πάνω από 25 ετών με όριο 25.000 ευρώ.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gr το κείμενο της οποίας θα είναι το ακόλουθο:
 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ
 • ΕΙΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ/Η ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή που φοιτά σε ΑΕΙ
 2. Ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής
 3. Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων για φοιτητές οι οποίοι κάνουν χρήση πολυτεκνικής ιδιότητας
 4. Βεβαίωση ανεργίας (στην περίπτωση που κάποιος γονέας δεν εργάζεται)
 5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (στην περίπτωση ύπαρξης ατόμου ΑΜΕΑ)
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (στην περίπτωση φοιτητή με απώλεια ενός ή και των δύο γονέων)
 7. Διαζευκτήριο (στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας )

ENTYΠΟ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΣΙΤΙΣΗΣ_ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ_ΕΤΟΣ_2021-2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7-2-2022

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΔΥ ΟΣΟΙ ΗΡΘΑΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7/2/2022 ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΚΔΩΣΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ GOV.GR ΣΤΟ  ΕΜΑΙL merimna@emt.ihu.gr. ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ.

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7-2-2022

 Οι διαμένοντες της Φ1, Φ2, Φ3 υποχρεούνται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης στο γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι τις 09/02/2022.Όσοι εστιαζόμενοι δεν το προσκομίσουν θα υπάρξουν κυρώσεις  σύμφωνα με το νόμο.Οι ανεμβολίαστοι υποχρεούνται να προσκομίζουν δυο φορές την εβδομάδα rapid test διαφορετικά θα αποβληθούν από το δωμάτιο.

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί φοιτητές της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας-Δράμας-Διδυμοτείχου

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι έχουν ανακοινωθεί οι τελικές λίστες ΣΤΕΓΑΣΗΣ και ΣΙΤΙΣΗΣ στη σελίδα στο Facebook. Τη Δευτέρα οι λίστες θα ανακοινωθούν και στην επίσημη σελίδα του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

Στην περίπτωση που υπάρχουν κάποια προβλήματα παρακαλώ στείλτε στο αντίστοιχο mail με θέμα τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι όσοι πρέπει να παραδώσουν δωμάτιο (για διάφορους λόγους όπως υπέρβαση ορίου φοίτησης, απόκτηση πτυχίου και άλλα) θα πρέπει να παραδώσουν το δωμάτιο ως Πέμπτη 23/12/2021 και αυτό γιατί θα πρέπει να παραδοθούν κλειδιά στους νέους δικαιούχους, μιας και όσοι παραδώσετε δε δικαιούστε ΣΤΕΓΑΣΗ. Θέλω να σας επιστήσω την προσοχή ότι η μη συμμόρφωση επιφέρει διοικητικέςνάκληση της ιδιότητας του φοιτητή ) και ποινικές ευθύνες. Έχει δοθεί εντολή στους υπαλλήλους της φοιτητικής μέριμνας και της τεχνικής υπηρεσίας να ανοίξουν τα δωμάτια των μη δικαιούχων από τις 15/01/2022 και έπειτα και να τα αδειάσουν (τα πράγματα των μη δικαιούχων θα τοποθετηθούν σε κασόνια και θα μεταφερθούν στο υπόγειο). Κάνω επίκληση στη φιλοτιμία όλων να συμμορφωθείτε με τους νόμους και τους κανονισμούς των Εστιών

 

Οι παρακάτω αριθμοί πρωτοκόλλου έχουν εγκριθεί για σίτιση στις πόλης Καβάλα Δράμα και Διδυμότειχο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα πρέπει να στείλετε e-mail στο sitisi@emt.ihu.gr

Αν έχετε αριθμό πρωτοκόλλου θα τον αναφέρετε στο θέμα του e-mail.

Λίστα με τους αριθμούς πρωτοκόλλου:

Λίστα_με_αρ_πρωτοκόλλου

 

----------------------------------------------------

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο παρακατω αρχείο Word υπάρχει η λίστα με τα άτομα τα οποία δικαιούνται ΣΤΕΓΑΣΗ. Στην περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα να σταλεί email στο stegasi@emt.ihu.gr, στο θέμα να αναγράφετε ο αριθμός πρωτοκόλλου (στην περίπτωση που έχετε αριθμό) για την εύκολη διεκπεραίωση του αιτήματός σας

Τα αιτήματα θα εξεταστούν εώς τις 23:59 τη Δευτέρα 20/12/2021. Οποιοδήποτε αίτημα πέραν της λήξης θα θεωρείται εκπρόθεσμο και δεν θα εξυπηρετείται. 

Λίστα_Στέγασης

-------------------------------------------------------
 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9-12-2021

Ανακοινώνονται οι τελικές λίστες ΣΙΤΙΣΗΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας (Καβάλα, Δράμα, Διδυμότειχο). 

Λίστα_Σίτισης

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8-12-2021

Όσοι φοιτητές έχουν πρόβλημα με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ για την ΣΙΤΙΣΗ (εφόσον ελέγξουν ξανά τους αριθμούς πρωτοκόλλου στη σελίδα του Facebook) παρακαλώ ας επικοινωνήσουν στο 2510462300 σήμερα (08/12/2021) μετά τις 8:00 το απόγευμα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07-11-2021 παράταση προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων Σίτισης

Λόγω της δυσκολίας αρκετών υποψηφίων να κατανοήσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ανακοίνωση του τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας (παρακαλώ για ακόμη μία φορά να διαβάζονται προσεκτικά οι ανακοινώσεις), οι αιτήσεις ΣΙΤΙΣΗΣ θα πάρουν παράταση έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 10/11/2021 και ώρα 23:55 (Ισχύει για όλους τους Φοιτητές της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας). Οι φοιτητές που έχουν αποστείλει αιτήσεις και τους ήρθε μήνυμα ότι ήταν εκπρόθεσμές θα ενταχθούν στο σύνολο των αιτήσεων επομένως δε χρειάζεται να ξανα στείλουν. Σημειώνεται ότι η έκδοση των αποτελεσμάτων θα καθυστερήσει. Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση ως προς αυτό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-10-2021

Οι πρωτοετείς φοιτητές που λόγω τεχνικών προβλημάτων  δεν μπορούν να εκδώσουν πάσο, μπορούν να υποβάλουν την αίτηση σίτισης - στέγασης εναλλακτικά με τη βεβαίωση σπουδών από τη γραμματεία του τμήματός τους και σε δεύτερο χρόνο να προσκομίσουν το φοιτητικό τους πάσο στη φοιτητική μέριμνα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 19-10-2021

Τα άτομα τα οποία δικαιούνται σίτισης και στέγασης (έχουν κάνει πέρσι αίτηση) θα πρέπει άμεσα (μέχρι την Παρασκευή 22/10/2021) να αποστείλουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή το πιστοποιητικό νόσησης στο covid19merimna@emt.ihu.gr. Στο email θα πρέπει να αναγράφεται Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, ΑΕΜ και Τμήμα.

Στην περίπτωση ανεμβολίαστου φοιτητή θα πρέπει κάθε εβδομάδα να αποστέλλονται στο email τα δύο rapid τεστ τα οποία είναι υποχρεωμένος να διενεργεί.

Το ίδιο θα ισχύει με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των δικαιούχων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2020.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Παρακαλείσθε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλετε αίτηση ΣΤΕΓΑΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικάσκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegasi@emt.ihu.grΣτην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας Καβάλας (http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care) θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή η Αίτηση Στέγασης, τα Δικαιολογητικά Στέγασης και ο κανονισμός Εστιών (παρακαλώ για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων). Η αποστολή της αίτησης θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή.

Παρακαλείσθε για τη χρήση του ιδρυματικού σας email για την αποστολή των αιτήσεων.

Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται ως η 31η Οκτωβρίου 2021 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ηλεκτρονική αίτηση (αναρτημένη στη σελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας)
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο (μπορείτε να το αναζητήσετε από την ιστοσελίδα gov.gr)
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία ακαδημαϊκής ταυτότητας
 5. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ, κλπ)
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους (μέσω taxisnet). Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι του γονέα (όταν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος) ή του ιδίου φοιτητή σε περίπτωση που είναι πάνω από 25 ετών με όριο 25.000 ευρώ (για τους φοιτητές άνω των 25 ετών αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου, μετά από πρόταση της Εφορείας για την παροχή στέγασης ή όχι)..
 7. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr το κείμενο της οποίας θα είναι το ακόλουθο:
 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ
 • ΔΕΝ ΕΧΩ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
 • ΑΝ Η ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ
 • ΕΙΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ/Η ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή που φοιτά σε ΑΕΙ
 2. Ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής
 3. Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων για φοιτητές οι οποίοι κάνουν χρήση πολυτεκνικής ιδιότητας
 4. Βεβαίωση ανεργίας (στην περίπτωση που κάποιος γονέας δεν εργάζεται)
 5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (στην περίπτωση ύπαρξης ατόμου ΑΜΕΑ)
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (στην περίπτωση φοιτητή με απώλεια ενός ή και των δύο γονέων)
 7. Διαζευκτήριο (στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας )

Εντυπο_Αίτησης_ΣΤΕΓΑΣΗΣ

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Παρακαλείσθε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλετε αίτηση σίτισης για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας και τα παραρτήματα Δράμας και Διδυμοτείχου

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisi@emt.ihu.grΣτην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας (http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care) θα βρείτε αναρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή και σε μορφή Word την αίτηση (παρακαλώ για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων). Η αποστολή της αίτησης θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή. 

Επίσης σε pdf αρχείο είναι αναρτημένα και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση.

Παρακαλείσθε για τη χρήση του ιδρυματικού σας email για την αποστολή των αιτήσεων.

Ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται ως η 31η Οκτωβρίου 2021 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ηλεκτρονική αίτηση (αναρτημένη στη σελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας)
 2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο (μπορείτε να το αναζητήσετε από την ιστοσελίδα gov.gr)
 3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία ακαδημαϊκής ταυτότητας
 5. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ, κλπ)
 6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους (μέσω taxisnet). Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι του γονέα (όταν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος) ή του ιδίου φοιτητή σε περίπτωση που είναι πάνω από 25 ετών με όριο 25.000 ευρώ.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr το κείμενο της οποίας θα είναι το ακόλουθο:
 • ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΩ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΜΟΥ
 • ΕΙΜΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ/Η ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ COVID-19 ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

 ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 1. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή που φοιτά σε ΑΕΙ
 2. Ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής
 3. Πιστοποιητικό από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων για φοιτητές οι οποίοι κάνουν χρήση πολυτεκνικής ιδιότητας
 4. Βεβαίωση ανεργίας (στην περίπτωση που κάποιος γονέας δεν εργάζεται)
 5. Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (στην περίπτωση ύπαρξης ατόμου ΑΜΕΑ)
 6. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (στην περίπτωση φοιτητή με απώλεια ενός ή και των δύο γονέων)

 Διαζευκτήριο (στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας )

Εντυπο_Αίτησης

 

 

 Στεγαστικό επίδομα (16/9/2021)

 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους - δικαιούχους που δεν υπέβαλλαν αίτηση έως σήμερα για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, ότι το σύστημα θα επιτρέπει εκ νέου την υποβολή αιτημάτων κατά το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 έως και την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021.

 

Αλλαγή τηλεφώνου επικοινωνίας με τη φοιτητική Μέριμνα (3/9/2021)

Το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολης Καβάλας ενημερώνει τους φοιτητές και κάθε ενδιαφερόμενο ότι η επικοινωνία με το Τμήμα θα πραγματοποιείται στον τηλεφωνικό αριθμό 2510 462 362 (κ. Μπάτζιου Κωνσταντίνα).

Επισημαίνεται ότι η διεκπεραίωση των υποθέσεων που αφορούν το τμήμα θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση merimna@emt.ihu.gr

 

 

Ανακοίνωση για Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2020-2021

Το τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας σας ενημερώνει ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα (https://stegastiko.minedu.gov.gr/). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30/07/2021.

Έπειτα από την οριστικοποίηση της αίτησης, τα απαιτούμενα από την πλατφόρμα δικαιολογητικά (εάν υπάρχουν) θα αποστέλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο stegastikoepidoma@emt.ihu.gr αναγράφοντας ως θέμα τον εξαψήφιο Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ελέγχουν καθημερινά για ανακοινώσεις τόσο στη σελίδα του Τμήματος όσο και στη σελίδα του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Η επικοινωνία του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας με τους δικαιούχους θα γίνεται αποκλειστικά στον τηλεφωνικό αριθμό και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα οποία έχουν δηλωθεί στην πλατφόρμα. Στην περίπτωση αποστολής δικαιολογητικών σε διαφορετικό email ή χωρίς τον εξαψήφιο Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης, θα υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στην επεξεργασία της αίτησης (δυσχέρεια ταυτοποίησης).

 

 Δωρεάν ιχνηλάτηση Τετάρτη 21/04/2021 και ώρα 12:00 

Την Τετάρτη 21/04 και ώρα 12:00 θα παρευρίσκεται στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για ιχνηλάτηση (στο χώρο του Φουαγιέ του μεγάλου Αμφιθεάτρου) έπειτα από επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ. Η παρουσία όλων των φοιτητών (εκτός των θετικών κρουσμάτων) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών οι οποίοι διαμένουν στις εστίες είναι υποχρεωτική. Θα τηρηθεί ονομαστική λίστα

Καλό είναι οι συνάδελφοι ( διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό) να προσέλθουν και αυτοί για έλεγχο

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 2510462300

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο»  

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, στα πλαίσια της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Διεθνές Πανεπιστήμιο» , θα παραλαμβάνει αποκλειστικά τα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή και σύμφωνα με τις οδηγίες (οι οποίες αναφέρονται στο συνημμένο "ΕΚΟ Δικαιολογητικά. doc") στην ηλεκτρονική διεύθυνση ipotrofies@emt.ihu.gr με θέμα: Αίτηση ΕΚΟ: "Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου". Ως ημερομηνία λήξης κατάθεσης των αιτήσεων ορίστηκε η 12η Απριλίου του τρέχοντος έτους (12/04/2021)  και ώρα 23:59. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 Σύμφωνα με:

Α) την υπ΄ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5255/τ. Β΄/28-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020», πεδίο δραστηριότητας 9 «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)»,  

Β) του με αρ. πρωτ. 380/07-11-2020 «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899)» εγγράφου του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη,

Γ) του με αρ. πρωτ. 383/10-11-2020 «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899)» εγγράφου του Υφυπουργού κ. Διγαλάκη,

 η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών για το διάστημα από 30 Νοεμβρίου 2020 έως και 7 Δεκεμβρίου 2020 αναστέλλεται.

Παρέκκλιση στην προαναφερόμενη απόφαση μπορεί να υπάρξει μόνο εάν τα Τμήματα, με απόφαση της Συνέλευσής τους, αποδέχονται και αναγνωρίζουν την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται με τηλεργασία και οι φορείς υποδοχής δίνουν αυτή τη δυνατότητα στους φοιτητές για όλη τη διάρκεια του περιορισμού των μετακινήσεων και το βεβαιώνουν εγγράφως.

 Για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, οι φοιτητές και οι υπεύθυνοι των επιτροπών πρακτικής άσκησης των Τμημάτων παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τα γραφεία πρακτικής ΕΣΠΑ.    

 

 


 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ

Ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 16/11/2020 και ώρα 11:00 π.μ. - 01:00 μ.μ στο γραφείο του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημιούπολης Καβάλας θα διενεργηθούν εκλογές για το φοιτητή - μέλος για την Εφορία Φοιτητικών Εστιών. 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τη συνημμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση ηλεκτρονικά στο email της Φοιτητικής Μέριμνας ( merimna@emt.ihu.gr ) μέχρι την Τετάρτη 11/11/2020 και ώρα 23:59.

Προϊστάμενος Φοιτητικής Μέριμνας

Χριστοφορίδης Σοφοκλής

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ_ΑίτησηΥποψηφιότητας


 

 

NEO!!!  ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 -2021

Παρακαλείστε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλετε αίτηση ΣΤΕΓΑΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegasi@emt.ihu.gr. Σε περίπτωση αποστολής αίτησης και δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή ή σε διαφορετική ηλεκτρονική διεύθυνση, θα ακυρώνονται. Στην περίπτωση διαπίστωσης ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών, τα νέα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ως απαντητικό email.

Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας Καβάλας (http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care) θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή η Αίτηση Στέγασης, τα Δικαιολογητικά Στέγασης και ο κανονισμός Εστιών (παρακαλώ για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων). Η αποστολή της αίτησης θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή.

Παρακαλείσθε για τη χρήση του ιδρυματικού email

Προσοχή! Η υπηρεσία υποχρεούται να σας αποστείλει την αίτησή σας με αριθμό πρωτοκόλλου, για την επιβεβαίωση της παραλαβής της εντός ενός μήνα. Σε περίπτωση που δεν λάβετε την αίτηση πρωτοκολλημένη,  παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στο 2510 462300 ή στο email stegasi@emt.ihu.gr

Η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται η 23η Νοεμβρίου 2020. Δεν θα υπάρξει παράταση

 

Αίτηση Στέγασης 2020

Δικαιολογητικά Στέγασης

Υπευθυνη Δήλωση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΠΑΕ


 

ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 -2021

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή της πρωτοκολλημένης αίτησης θα καθυστερήσει λόγω φόρτου εργασίας.


 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ – ΈΝΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση επιθυμίας υποβολής ένστασης επί των αποτελεσμάτων του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος 2019-2020, παρακαλώ όπως συμπληρωθεί το έντυπο  Αίτησης Θεραπείας, το οποίο βρίσκεται συνημμένο, και αποσταλεί στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Καβάλας στο email merimna@emt.ihu.gr

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ


 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 -2021

Παρακαλείστε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλετε αίτηση σίτισης για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας και τα παραρτήματα Δράμας και Διδυμοτείχου.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sitisi@emt.ihu.gr. Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας (http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care) θα βρείτε αναρτημένη σε ηλεκτρονική μορφή και σε μορφή Word την αίτηση (παρακαλώ για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων). Η αποστολή της αίτησης θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή. 

Επίσης σε pdf αρχείο είναι αναρτημένα και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να υποβάλλετε μαζί με την αίτηση.

Παρακαλείστε για τη χρήση του ιδρυματικού email

Προσοχή! Η υπηρεσία υποχρεούται να σας αποστείλει την αίτησή σας με αριθμό πρωτοκόλλου, για την επιβεβαίωση της παραλαβής της. Σε περίπτωση που δεν λάβετε την αίτηση πρωτοκολλημένη,  παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στο 2510 462300 ή στο email sitisi@emt.ihu.gr

Η νέα ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ (ΟΔΗΓΙΕΣ)

ΑΙΤΗΣΗ_ΣΙΤΙΣΗΣ_2020_2021


 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2019-2020

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και να είναι και κάτοχος Α.Φ.Μ.. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του φοιτητή και όχι στων γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

Προσοχή

Αφού διαβάσετε την εγκύκλιο προσεκτικά θα παρακαλούσα η οποιαδήποτε επικοινωνία να γίνει στο mail της μέριμνας. (merimna@emt.ihu,gr)

Πληροφορίες Σοφοκλής Χριστοφορίδης 2510462300

Σύνδεσμος_Εγκυκλίου


 


 

Σχετικά έγγραφα φοιτητών

ΦΕΚ Στεγαστικού Επιδόματος 2016-17
Εγκύκλιος Στεγαστικού Επιδόματος 2017-18

Αίτηση Στέγασης Καβάλα

Αφορά στην έδρα του ΤΕΙ ΑΜΘ στην Καβάλα και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές οι οποίοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, όπως αναφέρονται στο έγγραφο.


Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (doc)
.

Αίτηση Σίτισης Καβάλα

Αφορά στην έδρα του ΤΕΙ ΑΜΘ στην Καβάλα και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές οι οποίοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, όπως αναφέρονται στο έγγραφο.


Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (doc)
.

Αίτηση Σίτισης & Στέγασης Καβάλα

Αφορά στην έδρα του ΤΕΙ ΑΜΘ στην Καβάλα και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές οι οποίοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, όπως αναφέρονται στο έγγραφο.


Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (doc)
.

Αίτηση Σίτισης Δράμα

Αφορά στο Παράρτημα Δράμας και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές οι οποίοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, όπως αναφέρονται στο έγγραφο.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (doc).

Αίτηση Σίτισης Διδυμότειχο

Αφορά στο Παράρτημα Διδυμοτείχου και συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές οι οποίοι πληρούν τα σχετικά κριτήρια, όπως αναφέρονται στο έγγραφο.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο (doc).

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services