ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020 -2021

Παρακαλείστε, όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως υποβάλετε αίτηση ΣΤΕΓΑΣΗΣ για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται, κατά αποκλειστικότητα, ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα και σε pdf μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση stegasi@emt.ihu.gr. Σε περίπτωση αποστολής αίτησης και δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή ή σε διαφορετική ηλεκτρονική διεύθυνση, θα ακυρώνονται. Στην περίπτωση διαπίστωσης ελλιπών ή λανθασμένων δικαιολογητικών, τα νέα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ως απαντητικό email.

Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας Καβάλας (http://www.teikav.edu.gr/portal/index.php/el/home/students/student-care) θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή η Αίτηση Στέγασης, τα Δικαιολογητικά Στέγασης και ο κανονισμός Εστιών (παρακαλώ για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων). Η αποστολή της αίτησης θα πρέπει να είναι σε pdf μορφή.

Παρακαλείσθε για τη χρήση του ιδρυματικού email

Προσοχή! Η υπηρεσία υποχρεούται να σας αποστείλει την αίτησή σας με αριθμό πρωτοκόλλου, για την επιβεβαίωση της παραλαβής της εντός ενός μήνα. Σε περίπτωση που δεν λάβετε την αίτηση πρωτοκολλημένη,  παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στο 2510 462300 ή στο email stegasi@emt.ihu.gr

Η ημερομηνία λήξης των αιτήσεων ορίζεται η 23η Νοεμβρίου 2020. Δεν θα υπάρξει παράταση

 

Αίτηση Στέγασης 2020

Δικαιολογητικά Στέγασης

Υπευθυνη Δήλωση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΠΑΕ

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services