ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 01/2019 σύμβασης προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό εξοπλισμού για την ανάπτυξη του δικτύου δεδομένων και φωνής του ΤΕΙ ΑΜΘ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας έως 74.392,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή 59.994,03€ πλέον ΦΠΑ.

Αναλυτικά (pdf).

Έντυπο οικονομικής προσφοράς (docx).

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου (docx).

Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (docx).

 

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services