Διὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 2020-2021 προκηρύσσομεν τὴν χορήγησιν εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ κυροῦ Προκοπίου ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) ὑποτροφιῶν εἰς προπτυχιακοὺς/ὰς φοιτητὰς/τρίας μὲ οἰκονομικὰς δυσκολίας, οἱ ὁποῖοι/αἱ ὁποῖαι εἰσήχθησαν ἐφέτος εἰς τὰ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος, καταγομένων ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου, καὶ ἕως τῆς εἰσαγωγῆς των εἰς τὰ Ἱδρύματα Τριτο-βαθμίου Ἐκπαιδεύσεως, διαμενόντων/ουσῶν ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου.

 

 Σύνδεσμος προκήρυξης

ΤΕΙ ΑΜΘ

2510462177

2510462148

www.teiemt.gr

info@teiemt.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2510462328 

2510462317

noc.teikav.edu.gr

noc@teiemt.gr

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

2510462361/362

2510462364

Σύνδεσμος

 sitisi@emt.ihu.gr stegasi@emt.ihu.gr

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

2510462151

2510462352

work.teiemt.gr

work@teiemt.gr

Copyright © 2015 - 2016 ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | Ανάπτυξη ιστοσελίδας: Cloudmate Web Services